Inschrijven

door Katleen Goovaerts
                     Inschrijven in de vakantie
       is mogelijk
     van 02/07 t.e.m 05/07
 en van 19/08 t.e.m 30/08
  telkens van 09u tot 12u.

  Liefst na afspraak 
via info@dekleinewijzer.be 
      of 0496/058550