Missie

Waar (be)staan wij voor?

Een missie geeft bestaansrecht aan een organisatie: daar (be)staan we voor. Het is redelijk vaststaand en gedragen door wie deel uitmaakt van die organisatie. Alles wat we doen staat ermee in relatie.

SAMEN SCHOOL MAKEN!
Open én met een lage drempel. Kinderen, ouders en partners van de schoolwerking zijn steeds welkom op school. We staan/gaan voor een grote betrokkenheid en nabijheid bij het leer- en leefproces van elk kind. Samen school maken waar elk kind met zijn talenten in de schijnwerper mag staan!