Visie

Waar gaan we voor?

Een visie is 'visionair'. Het is iets-wat-nog-niet-is, maar wel erg wenselijk. Het zijn inspirerende ideeën die ons motiveren om er samen aan te werken. We willen er naartoe groeien en er planmatig aan werken. Er is consensus over: daar gaan we voor!

DE KLEINE WIJZER, niet zomaar een naam en logo om mee te doen met de modetrend van de laatste jaren, maar een weldoordachte keuze. Gegroeid, na inbreng vanuit verschillende invalshoeken, gedachten, meningen, strekkingen, geledingen, verklaringen, voelingen, interpretaties, belevingen, gevoelens, ervaringen, visies, achtergronden, gebeurtenissen ... 'Kleine' verwijst naar het alom gebruikte dialect voor klein, jong kind, de lerende, de onwetende. 'Wijzer' refereert naar een wijzer die een richting aangeeft, op weg zet, op pad stuurt, maar eveneens naar slimmer, wijzer maken. 'Een kleine wijzer' die stap voor stap, hoe klein ook, groeit, verder gaat, open bloeit, vordert, om het te maken in zijn of haar leven !