Situering gemeentelijke basisschool De Kleine Wijzer

Een school die kinderen wil opvoeden, kiest de waarden die ze in de school wil nastreven, rekening houdend met de huidige onderwijswetgeving. Dit alles wordt vertaald in een schooleigen pedagogisch project.

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Olen. Zij let op de toepassing van de onderwijswetgeving en zorgt voor een degelijke infrastructuur. GBS De Kleine Wijzer behoort tot de Scholengemeenschap LOV (Lille-Olen-Vorselaar) bestaande uit volgende scholen: Gemeentelijke Basisschool 'Het Trapleerke' (Lille), Gemeentelijke Basisschool Gierle (Lille), Gemeentelijke Basisschool 'De Kriebel' (Olen), Gemeentelijke Basisschool 'De Kleine Wijzer' (Olen) en Gemeentelijke Basisschool 'De Knipoog' (Vorselaar). Het schoolbestuur en schoolteam laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met CLB-Kempen (Herentals).