Vanaf wanneer mag mijn kindje naar de kleuterschool?

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Wij organiseren een afzonderlijke instapklasje voor de 2,5-jarige kleuters tussen. In ons instapklasje helpt een kinderverzorgster mee.
Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.
Inschrijven kan steeds tijdens de schooluren, na telefonische afspraak met het schoolsecretariaat, of tijdens een van de ‘Kijk- en babbelavonden voor nieuwe kleuters’.