Wat is een oudercomité? Wie zit er in? Wat doet een oudercomité?

Het OC is een groep van ouders van onze leerlingen die op een positieve manier willen bijdragen aan het welzijn van alle kinderen.

In de eerste plaats biedt het OC ondersteuning en logistieke hulp bij schoolactiviteiten, waarbij de opbrengst als financiële hulp gebruikt wordt bij projecten ten voordele van de kinderen. Het OC is eveneens een groep van mensen die vol bruisende ideeën zit, regelmatig toffe initiatieven neemt en veel plezier maakt. Het OC heeft niet rechtstreeks inspraak in het schoolbeleid, maar indien u problemen heeft van algemene aard of met specifieke zaken zit die verband houden met de school en/of de directe omgeving, dan kan het OC bemiddelen en samen met betrokkenen naar een oplossing zoeken.