Moeten alle kinderen hetzelfde leren op een basisschool?

Als ouder mag u rekenen op een kernaanbod in elke basisschool. De eindtermen geven immers aan waar elke school bij elk kind minimaal moet naar streven. Scholen mogen uiteraard ook van elkaar verschillen. Zij kunnen bijvoorbeeld eigen accenten leggen of eigen prioriteiten toevoegen.

De eindtermen vragen ook niet dat kinderen allemaal hetzelfde leren op hetzelfde ogenblik. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig of een aangepaste aanpak. Andere hebben minder tijd nodig en kunnen sneller evolueren of vinden uitdagingen in extra opdrachten. Ook dat kan in een basisschool die zich soepel organiseert. Een goede leerkracht weet zeer goed wat een kind al kan en wat het nog net niet kan. Daarop bouwt hij verder. Elke leerkracht ondervindt dagelijks dat het tempo en de leerweg van de kinderen in zijn klas niet gelijk zijn en dat hij zijn aanbod en zijn evaluatie hieraan aanpast. De ene leerkracht gaat hierin verder dan de andere. Maar hoe dan ook, niet alle kinderen moeten hetzelfde kunnen op hetzelfde tijdstip. Kinderen mogen verschillen.