1545

Ontstaan volksonderwijs in de Kempen

1961

In 1961 bouwde de gemeente een overdekte speelplaats (turnzaal). Pas in 1989 werd deze zaal omgebouwd tot gemeentelijke feestzaal.

1813

Bouw van de gemeenteschool op het dorpsplein in Olen-dorp.
Midden op het plein onder de lindebomen stond het eerste dorpsschooltje met strooien dak. Het lokaal aan de westkant was bestemd voor de jongens, en het lokaal aan de oostkant voor de meisjes. Verder bestond ook nog een gemeentelijke bewaarschool.

1980

Rond de jaren 80 daalde het aantal leerlingen zodanig dat het onmogelijk was om zowel in de jongensschool als in de meisjesschool zes studiejaren in te richten.

1922

De Olense geestelijkheid speelde in die periode met de gedachte om zusters in de parochie te krijgen voor het onderrichten der meisjes. In 1922 startte de ‘Aangenomen meisjesschool’ op het Ven.

1991

De twee scholen zochten toenadering tot elkaar en op 1 september 1991 werd de Vrije Lagere- en Kleuterschool van het Ven, samen met de Gemeentelijke Jongensschool opgenomen in de Gemeentelijke Basisschool. Voortaan zou de Gemeentelijke Basisschool (de GOC) twee vestigingsplaatsen hebben.

1935

In 1935 werd de nieuwe jongensschool in de Drogebroodstraat in gebruik genomen.

2003, 3 april

Op 3 april 2003, met de inhuldiging van de nieuwe kleuterschool, werden alle kinderen gehuisvest in de Drogebroodstraat. De twee vestigingsplaatsen hielden op apart te bestaan en vormden één geheel.

Met dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de school werd ook het nieuwe logo en de nieuwe naam van de school officieel voorgesteld : ‘GBS De Kleine Wijzer’. Niet zomaar een naam om mee te doen met de modetrend van de laatste jaren, maar een weldoordachte keuze. ‘’Kleine’ verwijst naar de alom gebruikte dialectversie van ‘het jonge kind ‘(zowel jongen als meisje). Met ‘Wijzer’ willen wij duiden op ‘het jonge kind slimmer maken’, ‘het in de juiste richting wijzen’, ‘het op de juist weg zetten om het te maken in zijn of haar leven’.